Phòng GD&ĐT huyện tân Kỳ

 

 

Phòng GD&ĐT Tân Kỳ được công ty chúng tôi đảm nhiệm trang trí mỹ thuật nội thất văn phòng, hội trường, tuyên truyền băng rôn các chương trình ngày lễ, lắp đặt maket các kỳ đại hội, hội nghị, phục vụ tranh ảnh. đồ dùng giảng dạy cho thi cử hàng năm. Nhanh chóng, hiệu quả.

Liên hệ

Công ty TNHH sản xuất, TM&DV
QUẢNG CÁO CHÍ TƯỜNG

Địa chỉ: Khối 9 TT Tân Kỳ - Tân Kỳ - Nghệ An Điện Thoại: 0383 882 505
Di động: 0918 023 989

Email: quangcaochituong@gmail.com
Website: www.quangcaochituong.com